DISTRIBUIȚI

Europa îi aduce pe oameni mai aproape de natură, sărbătorind ariile naturale protejate. Astfel, joi – 24 mai, a fost celebrată Ziua Europeană a Parcurilor.

În prezent, 5% din suprafaţa României este ocupată de parcuri naţionale.

Sunt 28 de astfel de parcuri, iar două dintre ele – Munţii Măcinului şi Delta Dunării sunt în judeţul Tulcea.

În judeţul Constanţa nu există niciun parc naţional, dar aici se află 50 de rezervaţii naturale protejate.

Masivul Cheia şi Rezervaţia Fântâniţa-Murfatlar sunt două dintre ele, spune şeful Ocolului Silvic Constanţa, Adrian Vintilă.

Arii naturale sunt multe, dar zonele importante protejate sunt în partea de sud-vest lacul Bugeac cu pădurea Esechioi, Valea Canaraua Fetei, apoi, Caneralele Dunării, în partea nord-centrală Masivul Cheia, situat pe malul stâng al Văii Casimcea, în partea de sud-est, aproape de Mangalia, pădurea Hagieni, lacul Limanu, pădurea Fântânița Murfatlar”, menționează Adrian Vintilă.

Dobrogea are numeroase locuri recunoscute recent ca Situri Natura 2000, instrumentul principal pentru conservarea patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene.

Recunoaşterea aceasta are un rol important în protejarea speciilor de păsări şi de plante.

Siturile Natura 2000, au fost recent declarate relativ recent și nu sunt foarte cunoscute nici ca areal, nici ca importanță de protejare, în general, sau ce specii de păsări trebuie protejate. Ariile de protecție specială avifaunistică constituite, ca obiectiv, conform Directivei Păsări menținerea în stare favorabilă a speciilor de păsări sălbatice și conservarea acestora. Siturile de Importanță Comunitară constituite, ca scop, conform Directivei Habitate, menținerea și conservarea speciilor de plante și animale sălbatice și a habitatelor naturale de interes comunitar reprezentative pentru regiunea biogeografică în care se încadrează”, adaugă Adrian Vintilă, șef ocol silvic în cadrul Romsilva Constanța.

Redactor: Carmen Secuiu