DISTRIBUIȚI
NBC

Ziua chimiştilor militari sau Ziua trupelor de apărare NBC este marcată, în fiecare an, la 15 mai.

Unele dintre acţiunile beligeranţilor Primului Război Mondial au dus la importante pierderi de vieţi omeneşti, fapt ce a determinat o preocupare constantă de înfiinţare în armatele europene a unor structuri speciale care să analizeze problemele legate de gazele toxice de luptă şi să stabilească măsuri corespunzătoare pentru instruirea şi protecţia trupelor pe timpul desfăşurării acţiunilor în condiţii de contaminare chimică, se arată pe site-ul www.forter.ro.

Aşa se face că, prin Decizia Ministerială nr. 297 din 15 mai 1923, publicată în „Monitorul Oastei” nr. 28/1923, a luat fiinţă, în cadrul Ministerului de Război, un Comitet Consultativ pe probleme privitoare la războiul chimic, toate problemele legate de pregătirea armatei pe această linie urmând a fi rezolvate de către Direcţia a XI-a Tehnică, împreună cu Marele Stat Major.

De-a lungul anului 1923, au fost trimise comisii militare pentru informare şi documentare asupra problemelor privitoare la războiul chimic în Polonia, Anglia şi Franţa, se arată în „Calendarul Tradiţiilor Militare” (2010). Comisia trimisă în Anglia, condusă de prof. univ. dr Ştefan Minovici, a fost sprijinită de către Nicolae Titulescu, ministru plenipotenţiar al României la Londra. La revenirea în ţară, comisiile respective au avut o serie de propuneri, ceea ce a dus la înfiinţarea, în cadrul Marelui Stat Major, a unui organ specializat care să studieze, să formuleze şi să aplice, unitar, în întreaga armată, măsurile ce se impuneau pe linia apărării contra gazelor. De asemenea, au fost înfiinţate o şcoală de gaze şi un laborator de gaze.

În septembrie 1923, s-a înfiinţat, la propunerea Comitetului Consultativ, Secţia a IV-a a Gazelor de Luptă, în cadrul Direcţiei a XI-a Tehnică, moment ce marchează începutul serviciului de apărare împotriva gazelor în Armata Română. La 1 ianuarie 1925, a fost creat, prin Înalt Decret Regal, Serviciul Apărării contra Gazelor (SACG), acesta urmând a gestiona toate chestiunile legate de gazele de luptă pentru trupele de uscat, marina şi aviaţia militară. SACG s-a transformat, la 24 iunie 1931, în Direcţia Serviciului Chimic Militar, schimbându-şi, ulterior, denumirea în Direcţia Chimică Militară, care, în 1945 a fost desfiinţată, împreună cu unele din structurile subordonate, rămânând un singur birou în cadrul Inspectoratului Tehnic al M.Ap.N. cu denumirea de Serviciul Chimic.

La 15 septembrie 1948, s-au înfiinţat Direcţia Apărării Antichimice şi, ulterior, celelalte structuri desfiinţate în 1945. Din 4 iulie 1951, aceasta s-a numit Comandamentul Trupelor Chimice, organ de conducere, care, începând cu data de 1 august 1990, s-a transformat în Inspectoratul Protecţiei Antichimice, subordonat Comandamentului Trupelor de Uscat, care şi-a încetat funcţionarea la 1 decembrie 1993.

În prezent, structurile de apărare NBC sunt integrate operaţional în toate formele acţiunilor militare, în operaţiile de stabilitate, precum şi în anumite acţiuni de urgenţă civile specifice, se arată pe site-ul www.forter.ro.

Sursa – agerpres