DISTRIBUIȚI

Situate în zona de dezvoltare durabilă (economică) a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), plajele Vadu şi Corbu sunt invadate, în mod tradițional, de către turiști în sezonul estival. Aici, în perioada estivală, mai ales în week-end, se înregistrează un mare aflux de turişti, ceea ce a determinat Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) să adopte măsuri pentru evitarea unui impact negativ asupra habitatelor identificate în aceste zone. O asemenea măsură a fost amplasarea de bariere și panouri de informare.

Astfel, în vecinătatea plajei Corbu au fost amplasate 6 panouri de informare și 3 bariere în zona economică a RBDD. Barierele s-au amplasat pe trei dintre cele cinci drumuri identificate în zonă, la limita dintre domeniul public de interes național și proprietățile private. Tot pe limita proprietăților, la fiecare barieră, s-au instalat panouri de informare prin care turiștii sunt înştiinţaţi în legătură cu obligativitatea achiziționării permiselor de acces pentru turiști și pentru vehicule, precum și avertizarea referitoare la interzicerea accesului autovehiculelor pe suprafața plajei.

Pentru parcarea autoturismelor, Primăria Corbu a amenajat 3 parcări, dintre care una este amplasată pe proprietatea primăriei și celelalte două pe proprietate privată. Accesul autoturismelor în perimetrul RBDD se face doar în baza permisului eliberat de ARBDD, iar staționarea acestora se poate face doar cu acordul proprietarilor terenurilor și fără a avea un impact negativ asupra factorilor de mediu, cu respectarea de către titular a legislației de mediu în vigoare.

În acest an, în zona Corbu se vor mai amplasa încă 2 bariere, astfel: una pe drumul situat în vecinătatea unității militare – zona câmpului de antene şi alta pe drumul de acces situat în vecinătatea țevilor Petroconst.

 

În  vecinătatea plajei Vadu s-au amplasat 2 panouri, astfel: un panou de informare în extravilanul localității Vadu, la intrarea în perimetrul RBDD, pe partea dreaptă a drumului şi un altul la bifurcația drumului către zona strict protejată Grindul Chituc. Autoturismele pot fi parcate în zona  punctului de colectare SC Marimar VB Company SRL.

 

O altă măsură adoptată de ARBDD a fost angajarea unui „Studiu de evaluare a zonelor de litoral Corbu, Vadu, Portița, Sf. Gheorghe și Sulina în vederea reglementării activităților turistice în raport cu protecția speciilor și habitatelor costiere”. Studiul va fi disponibil la începutul lunii iunie şi este necesar pentru o mai eficientă armonizare a situaţiei reale din teren cu necesităţile de protejare a acestor ecosisteme specifice.

În funcţie de rezultatele şi concluziile acestui studiu, pentru zonele identificate ca pretabile pentru activităţi de îmbăiere se va elabora un set de reglementări pentru desfăşurarea activităţilor economice. Forma sub care se vor administra pe viitor aceste zone costiere desemnate prin studiu (inclusiv salubrizarea acestora) este cea de parteneriat cu primăriile/autorităţile locale, în condiţiile de autorizare impuse de legislaţia specifică aplicabilă pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

 

Ca autoritate de mediu, ARBDD va stabili toate normele şi regulile impuse pentru desfăşurarea acestor activităţi sezoniere de aşa manieră încât să permită o cât mai bună protejare a ecosistemelor sensibile din zonă.