DISTRIBUIȚI

În cadrul seriei „Exponatul lunii” la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a fost selectat pentru luna august 2016 un basorelief mithriac, descoperit în data de 19 mai a.c. în perimetrul anticului Tomis.

Piesa a fost aleasă ca exponat al lunii august nu atât pentru calitatea sa artistică – fiind un produs tipic al artei provinciale române – cât mai ales pentru încărcătura sa religioasă. În lumea romană cultul lui Mithras, apare în timpul Principatului, reușind ca în decursul a două secole să ajungă cea mai importantă doctrină religioasă opusă creștinismului. Ernest Renan sintetizează imaginea de ansamblu a epocii: „dacă creștinismul ar fi fost cumva oprit, atunci lumea ar fi devenit mithraică”. Mithras este o divinitate bine documentată în panteonul Dobrogei romane. Peste 25 de monumente sculpturale, câteva geme și mai multe atestări epigrafice, sunt dovezi de necontestat ale popularității cultului acestui zeu de origine persană.

Artefactul datează din secolele II – III p.Chr. și a fost descoperit în ceea ce pare a fi un cvartal de locuințe dintr-un cartier al orașului Tomis, localizat între sediul actualei Judecătorii Constanța și statuia Lupei Capitolina, perimetru în care au fost efectuate în intervalul aprilie – iulie a.c. cercetări arheologice preventive.

Basorelieful va fi accesibil spre vizionare publicului iubitor de cultură începând de luni, 1 august 2016, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

muzeul de istorie