DISTRIBUIȚI

În luna iunie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța a continuat  activitatea de control și verificare a societaţilor comerciale, care își desfășoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.

Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii, securitatea și sănătatea în muncă, condițiile de muncă,  precum și verificarea măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

Serviciul Control Relaţii de Muncă din cadrul ITM Constanţa a verificat un  număr de 332 agenți economici din care 59 au fost sanctionaţi. S-au aplicat un număr de 65 sancțiuni  din care 58  amenzi  în valoare de 808.500 lei și 7 avertismente.

Au fost depistate 141 persoane care nu aveau încheiat contract individual de muncă sau pentru care contractul individual de muncă nu era transmis în baza de date REVISAL.

Au fost înaintate către Parchetul de pe Lângă Judecătoria Constanța, 5 propuneri de cercetare penală, unde au fost depistate 49 de persoane  cu muncă nedeclarată, pentru a se stabili dacă angajatorii se fac vinovați de încălcarea legii. Angajatorii pentru care au fost înaintate propuneri către  Parchetul de pe Lângă Judecătoria Constanța, activau în domeniile: construcții, construcții navale și crescători ovine.

Neconformităţi depistate: nerespectarea prevederilor legale privind evidenţa orelor  de lucru prestate de salariați; încălcarea prevederilor legale referitoare la încheierea în formă scrisă și transmiterea în REVISAL a contractului individual de muncă; nerespectarea prevederilor privind acordarea drepturilor salariale; încălcarea prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă, muncă suplimentară și muncă de noapte.

De asemenea, Serviciul Control Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul ITM  a verificat în luna iunie un număr de 156 angajatori, s-au dispus un numar de 331 măsuri de remediere a neconformităților constatate, s-au aplicat 331 de sancțiuni din care 14 amenzi contravenționale în valoare de 54.500 lei.