DISTRIBUIȚI

Comisia Europeană a clasat acţiunea de infrigement impusă României în urmă cu cinci ani, după reamenajarea de către Ministerul Turismului a plajei de la Sulina.

Comisia Europeană a declanşase procedura împotriva României pentru aplicarea incorectă a directivei europene privind conservarea habitatelor naturale, a speciilor de floră şi de faună, ca urmare a proiectului de amenajare a plajei Sulina, realizat de Ministerul Turismului din acea vreme, se arată într-un comunicat de presă al Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Deltei Dunării.

Comisia Europeană a solicitat României să clarifice problema proiectului de amenajare a plajei Sulina, proiect contestat de organizaţiile nonguvernamentale de mediu, prin care în această zonă erau construite mai multe clădiri uşoare din lemn.

Comisia a consideraţ la acea vreme, că existau deficienţe în privinţa studiului de impact asupra mediului. Din această cauză a solicitat României refacerea acestui studiu şi stabilirea exactă a problemelor generate de proiectul în discuţie.

România a prezentat Comisiei Europene studiile şi rapoartele prin care s-au detaliat măsurile care au fost luate la plaja Sulina în vederea protejării habitatelor strict protejate şi, ca urmare a angajamentului asumat în privinţa conformării, Consiliul Jude?ean Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului, a comandat un studiu de evaluare adecvată, care a cuprins <strong>analizarea ponderii habitatelor pe o suprafaţă mult extinsă faţă de cea alocată proiectului</strong>.

Studiul a fost realizat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării şi a fost discutat şi aprobat de o Comisie special constituită din specialişti în domeniu. În urma analizării acestor studii şi rapoarte, Comisia Europeană a decis clasarea acţiunii de infringement.

Discuții

comments